TRONG NƯỚC
- Cuộc thi Hoa khôi Miền Trung
- Cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ
- Cuộc thi Miss Petite Viet Nam (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam)QUỐC TẾ
- Cuộc thi Miss Heritage Global (Hoa hậu Di Sản Toàn Cầu)
- Cuộc thi Miss Super Globle (Hoa hậu Siêu Hoàn Cầu)
- Cuộc thi Miss Teen International (Hoa hậu Thanh Niên Quốc Tế)
- Cuộc thi Miss Beauty Universe (Hoa hậu Sắc Đẹp Hoàn Vũ)
- Cuộc thi Mister Cosmospolitant
- Cuộc thi I Am Model Search International