LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổ chức sự kiện Văn hoá, Nghệ thuật và Giải trí.
2. Truyền thông, Quảng cáo.
3. Tư vấn xây dựng, phát triển thương hiệu, nhân hiệu.
4. Đào tạo diễn viên, ca sĩ, người mẫu.
5. Sản xuất phim: Điện ảnh, Phim ngắn, TVC, Tự giới thiệu.